افتادگی پلک یا پتوز

افتادگی پلک یا پتوز

اگر چشمان شما فرم افتاده ای داشته باشد. پس؛ احتمالا پتوز یا افتادگی پلک دارید. و به علت شل شدگی پلک رخ می دهد. و دردناک نیست. اما؛ می تواند جلوی دید را بگیرد. افتادگی پلک ممکن است. به علت های مختلفی مثل ضربه، افزایش سن بوجود آید.