استفاده از بخور برای شادابی پوست

استفاده از بخور برای شادابی پوست

انواع بخور برای شادابی پوست و بدن از بخور به عنوان روشی برای پاکسازی پوست انجام میشود. و روزنه های پوست از این طریق باز میشوند. و ماسک ها بهتر جذب پوست میشوند. بعداز بخور دادن میتوانید به راحتی جوش های صورت و جوش های سر سیاه را ازبین برید. توجه کنید. برای جوش های …

استفاده از بخور برای شادابی پوست ادامه »