آیا پاک کردن تاتو باعث ایجاد زخم می شود؟

آیا پاک کردن تاتو باعث ایجاد زخم می شود؟

پاک کردن تاتو باعث ایجاد جای زخم میشود؟ در برخی از افراد ممکن است. پس از پاک کردن تاتو با لیزر، جای زخم روی پوست بوجود آید. باید بدانید که این اسکارها به احتمال زیاد در طول فرآیند تاتو، بجای فرآیند حذف ایجاد می شوند. افراد بعد از جوهر زدن متوجه اسکارها نمی شوند. زیرا …

آیا پاک کردن تاتو باعث ایجاد زخم می شود؟ ادامه »