چگونه نوع پوست خود را تشخیص دهیم؟

چگونه نوع پوست خود را تشخیص دهیم؟

چگونه نوع پوست خود را در خانه آزمایش کنیم؟ برای بررسی نوع پوست خود می توانید یک آزمایش انجام دهید. این آزمایش تولید سبوم را اندازه گیری میکند. سبوم یک مایع مومی و روغنی بوده است. که از منافذ شما بیرون می آید. میزان سبوم تولید شده توسط پوست شما می تواند تعیین کند. که …

چگونه نوع پوست خود را تشخیص دهیم؟ ادامه »