آیا استفاده از دستمال مرطوب برای پوست مناسب است؟

آیا استفاده از دستمال مرطوب برای پوست مناسب است؟

چرا به دستمال مرطوب صورت نه می گوییم؟ دستمال مرطوب و آرایشی به اندازه کافی پوست را تمیز نمی کنند. درواقع؛ آن ها آرایش، کثیفی و پوست مرده را تا حدی پاک کرده، اما تمیزی کامل ایجاد نمی کند. و باقی مانده کثیفی، پوست مرده و آرایش در اطراف صورت آغشته می شود. دستمال مرطوب …

آیا استفاده از دستمال مرطوب برای پوست مناسب است؟ ادامه »