آیا انجام لیزر بر روی غدد لنفاوی تاثیر میگذارد؟

آیا انجام لیزر بر روی غدد لنفاوی تاثیر میگذارد؟

در این پست بطور کلی؛ به پاسخ این سوال رایج که آیا انجام لیزر بر روی غدد لنفاوی تاثیر میگذارد؟ و تقریبا سوال اکثر زیبا جویان هست. میپردازیم. این استرس برای لیزر قسمت­ هایی از بدن مانند؛ گردن، کشاله ران و زیر بغل که محل تجمع این غدد هستند. میباشد. 🔰برای اطلاع از دستگاه هیدروفیشیال 7 …

آیا انجام لیزر بر روی غدد لنفاوی تاثیر میگذارد؟ ادامه »