خطرات احتمالی در لیزر

خطرات احتمالی در لیزر

کلیات لیزر موهای زائد لیزر موهای زائد برای کاهش و ریمو موهای زائد استفاده می شود. مکان های رایج درمان شامل؛ پاها، زیر بغل، لب بالایی، چانه و خط بیکینی است. با این حال، درمان موهای ناخواسته تقریباً در هر ناحیه ای به جز پلک یا ناحیه اطراف آن امکان پذیر است. پوست دارای خالکوبی …

خطرات احتمالی در لیزر ادامه »