آیا لاغری موضعی با لیزر امکان پذیر است؟

آیا لاغری موضعی با لیزر امکان پذیر است؟

لاغری موضعی با لیزر چیست؟ در لاغری موضعی با لیزر، کرایولیپولیز یکی از روش های حذف چربی های موضعی میباشد. روش های مختلفی برای لاغری هست. مثل؛ ورزش و رژیم، داروهای شیمیایی، لیپوساکشن و اسلیو معده. اما خب؛ این روش ها موقتی بوده. و باتوجه به فعالیت و ارگانیسم بدن فرد متغیر است. لاغری موضعی …

آیا لاغری موضعی با لیزر امکان پذیر است؟ ادامه »