تخلیه کردن ژل!

تخلیه کردن ژل!

تزریق ژل فرآیندی است. که برای اصلاح و پوشاندن عیوب صورت بکار میرود. اما گاهی لازم به  تخلیه ژل هم هست! و از آنجایی که این فرایند تزریق ژل و تخلیه آن با سلامتی ارتباط مستقیم دارند. بسیار مهم میباشند.