سوختگی بر اثر لیزر موهای زائد

سوختگی بر اثر لیزر موهای زائد

لیزر موهای زائد امروزه؛ از روش‌ های پرطرفدار میباشد. اما استفاده بی اطلاع از دستگاه و کلینیک و اپراتور کارنابلد ممکن است. باعث سوختگی بر اثر لیزر شود.