آیا بعد از لیزر، رشد موهای زائد بر میگردد؟

آیا بعد از لیزر، رشد موهای زائد بر میگردد؟

یکی از دغدغه های بزرگ مراجعین، این است. که آیا بعد از لیزر، رشد موهای زائد بر میگردد؟ خب؛ باید گفت از انجایی که هیچ روشی برای رفع موهای زائد دائمی نیست، پس نمیتوان با قاطعیت جواب داد. اما؛ افراد پس از اتمام دوره‌ لیزر، شاهد کاهش مقدار تعداد تار موها و کاهش ضخامت آنها …

آیا بعد از لیزر، رشد موهای زائد بر میگردد؟ ادامه »