چه تفاوتی بین سن واقعی و سن پوستی وجود دارد؟

چه تفاوتی بین سن واقعی و سن پوستی وجود دارد؟

خب؛ سن واقعی و سن پوستی در برخی افراد ممکن است. با هم تطابق نداشته باشد. افرادی که پوست جوان‌ تری از سن واقعی خود دارند. خوش شانس هستند. و حتما روتین مراقبتی درستی هم دارند. عده ای هم که بی تفاوتی میکنند نسبت به روتین، سن پوستی آن ها پیر میباشد. 🔰برای اطلاع از دستگاه …

چه تفاوتی بین سن واقعی و سن پوستی وجود دارد؟ ادامه »