از چه سنی میتوان موهای زائد را لیزر کرد؟

از چه سنی میتوان موهای زائد را لیزر کرد؟

متخصصان سن مناسب لیزر را همزمان با رشد موهای زائد در دوران نوجوانی می دانند. همچنین میتوان گفت، سن ۱۸ سالگی هم سن مناسبی برای لیزر میباشد. 🔰برای اطلاع از دستگاه هیدروفیشیال 7 کاره با شماره های ذکر شده. در سایت تماس حاصل فرمایید.🔰 سن مناسب لیزر موهای زائد از دیدگاه علمی سن مناسب لیزر از دیدگاه …

از چه سنی میتوان موهای زائد را لیزر کرد؟ ادامه »