لیزر باعث بی نظمی در قاعدگی میشود؟

آیا لیزر کردن باعث بی نظمی قاعدگی میشود؟

در حالت کلی؛ لیزر و بی نظمی قاعدگی با هم ارتباطی ندارند! چون؛ نهایت نفوذ لیزر تا 3 میلی متر در پوست میباشد. و نمی تواند تاثیری در لیزر و بی نظمی قاعدگی داشته باشد. مگر اینکه دستگاه، پالس بالا ایجاد کرده. و یا اپراتور در تنظیم دستگاه اشتباهی کند. 🔰برای اطلاع از دستگاه هیدروفیشیال 7 …

آیا لیزر کردن باعث بی نظمی قاعدگی میشود؟ ادامه »