چگونگی عملکرد لیزر موهای زائد

چگونگی عملکرد لیزر موهای زائد

عمکلرد لیزر موهای زائد برای عمکلرد لیزر موهای زائد میتوان گفت که؛ دستگاه لیزر موهای زائد، از طریق پالس‌ های نور، لیزر انجام می‌دهد. در این روش، نور لیزر هر چیز تیره رنگ را مورد هدف قرار میدهد. و می‌سوزاند. با هدف گرفتن موهای زائد و تیره بدن علاوه بر خود مو، فولیکول آن نیز …

چگونگی عملکرد لیزر موهای زائد ادامه »