مراقبت موهای فرفری

مراقبت موهای فرفری

اصولا موهای فرفری و موج دار نسبت به موهای صاف و لخت به مراقبت بیشتری نیاز دارد. برای مطلع شدن از این راهکارهای محافظت از موهای فر با ونوس اسکین همراه شوید. ساختار موی فرفری و صاف    بخش زیادی از موها ازکورتکس تشکیل شده. که کورتکس به دو ب خش پاراکورتکس و اورتوکورتکس تقسیم …

مراقبت موهای فرفری ادامه »