ناحیه تی (T-Zone) در صورت چیست؟

ناحیه تی (T-Zone) در صورت چیست؟

ناحیه تی (T- Zone) در صورت ناحیه تی بخشی از صورت میباشد. که تشکیل شده از، پیشانی، بینی، چانه و ناحیه اطراف دهان است. و چون؛ با یکدیگر ناحیه‌ ای شبیه به حرف لاتین T تشکیل می‌دهند به این نام شناخته میشود. و این ناحیه نسبت به بقیه نواحی صورت چرب‌ تر بوده. زیرا غده‌ …

ناحیه تی (T-Zone) در صورت چیست؟ ادامه »