هیدروفیشیال چه کاربردی دارد؟

هیدروفیشیال چه کاربردی دارد؟

هیدروفیشیال روشی تازه و امروزی که جهت، پاکسازی پوست و جوانسازی آن به کار میرود. نام دیگر این روش هیدرودرم نام دارد. که راهی بدون لیزر و غیر تهاجمی میباشد.