علت خشکی پوست پا و درمان آن

علت خشکی پوست پا و درمان آن

خشکی پوست پا و ترک خوردگی هنگامی پدیدار میشود. که رطوبت در پوست کم شود. و بسیار هم آزاردهنده میباشد. اما با انجام یکسری کارها میتوان آن را درمان کرد. با ونوس اسکین همراه باشید.