آیا سلولیت ها درمان قطعی دارند؟

آیا سلولیت ها درمان قطعی دارند؟

سلولیت چیست؟ سلولیت ها به حالتی از پوست گفته میشود. که حالت گودی افتاده به خود میگیرد. و بیشتر هم در عضله‌ ها مثل؛ بازو و ران ایجاد می‌شود. شکل ظاهری آن شبیه به پوست پرتقال بوده. و به بیماری پوست پرتقالی هم شناخته می‌شود. وقتی بافت چربی در اعماق پوست به سمت بافت همبند …

آیا سلولیت ها درمان قطعی دارند؟ ادامه »