کندن وسواسی مو چیست؟

کندن وسواسی مو چیست؟

کندن وسواسی مو یا تریکوتیلومانیا نوعی اختلال روانی بوده. که اصولی و درست تشخیص داده نمی‌شود. این افراد مداوم و غیرارادی موهای خود را می‌کنند. افرادی که دچار این اختلال هستند. ممکن است. آگاهی درباره این بیماری نداشته باشند.