رهایی از پاهای توت فرنگی

رهایی از پاهای توت فرنگی

اصطلاح پاهای توت فرنگی به دون دون های تیره روی پاها بعاد از شیو با ژیلت اشاره دارد. منافذ پوست روی پاها ممکن است. گرفته شود. و فولیکول های مو ملتهب شوند. و به شکل برجستگی های تیره و نقطه ای روی پا ظاهر شوند. درواقع زیر پوستی هستند. که شبیه به پوست توت فرنگی …

رهایی از پاهای توت فرنگی ادامه »