راهکارهای درمان پوست چرب و جوش دار

راهکارهای درمان پوست چرب و جوش دار

پوست چرب و جوش دار وقتی که غدهای چربی در پوست خیلی زیاد سبوم تولید کنند. باعث می‌شود. که پوست چرب شود. سبوم ماده مومی و روغنی میباشد. که از پوست محافظت کرده. و باعث آبرسانی آن می‌شود. و برای حفظ سلامت پوست بسیار حیاتی بوده. اما؛ مقدار بیش از حد آن هم می‌تواند باعث؛ …

راهکارهای درمان پوست چرب و جوش دار ادامه »